Taipei City Disaster Prevention and Rescue Information
::: 水情訊息服務平台
民眾接收水情訊息服務平台(開新視窗)
MTSAT IR Image
 • Water Stage (Meter)
 • Water Stage Station Warning Water Stage Water Stage
  Taipei Bridge -- -0.99
  Sinhai Bridge 7.7 -0.34
  Huansi Bridge -- 22.38 --
  Shehou Bridge 8.5 2.61
  Shanggueishan 65.8 58.68
  Hekou -- -0.84
  Intake Weir 3.5 0.24
  Sansia Bridge 34.1 28.9 --
  Jieshou Bridge 47.3 -- --
  Jiangbei Bridge 9.7 3.41
  Yuansantze 63 61.99
  Tudigongbi -- --
  Shihzihtou 3 -0.95
  Dajhih Bridge 8 0
  Chengmei Changshou Bridge -- 0.98
  Nuanjiang Bridge 21.9 16.89
  Floodway -- 1.3
  Zhongzheng Bridge 8.3 0.18 --
  Gancheng Bridge -- -- --
  Zhongshan Second Bridge -- -0.26
  Bao Bridge 15 7.85
  Cyuchih 51.8 49.47 --
  Nanhu Grand Bridge 9.8 2.01 --
  Bailing Bridge 7 0.12
  Wudu 14.4 6.66
  Shihmenhou Pond -- 135.54
  Sioulang Bridge 9.1 2.78
  Dahua Bridge 18.9 10.28
  Sanying Bridge 43.6 31.32 --
  Bitan Bridge 19 13.55
  Chang-an Bridge 10.5 3.48
  Ganyuan Bridge 17.9 12.94 --
  Shenkeng Jhongjheng Bridge -- 21
  Dingnei 25.1 21.7
 • Rainfall (mm/hr)
 • Rainfall Station Percipitaion Per Hour Percipitation Per Day
  Zhu Zi Hu 2 68
  竹子湖. 1 72.5
  Hu Tian Guo Xiao 1 60
  Da Tun Guo Xiao 1 27.5
  Zhu Hu 1 64
  An Tai 0.5 18.5
  You Keng 0.5 45.5
  Mao Kong 0.5 14
  Cha Chang 0.5 56.5
  Gui Zi 0.5 24
  Da Hu 0.5 25.5
  Dao Xiang 0.5 18.5
  Ming De 0.5 17
  Fu Zhou 0.5 4
  Xian Ji 0.5 8
  Tianmu 0.5 6
  Shezi 0.5 2
  平等 0.5 45
  大安森林 0.5 2
  Tao Yuan Guo Zhong 0.5 8
  Bei Tou Guo Xiao 0.5 6.5
  Anpu 0.5 104
  Taipei 0.5 3.5
  San Xing Guo Xiao 0.5 2
  Ping Deng Guo Xiao 0.5 40.5
  Liu Gong Guo Zhong 0.5 3.5
  Jian Guo 0.5 1
  Shuang Xi 0.5 18
  文化大學 0.4 --
  Ger Jyh Guo Zhong 0 28
  Yang Ming Kao Zhong 0 2
  Tai Ping Guo Xiao 0 1.5
  Min Sheng Guo Zhong 0 2.5
  Zhong Zheng Guo Zhong 0 1.5
  Zhi Nan 0 11
  Jiu Zhuang 0 14
  Jiu Ru 0 9.5
  Yi Tsui 0 1.5
  Fu De 0 0.5
  Qi Yen 0 2
  Bi Hu Guo Xiao 0 8.5
  Jiu Zhuang Guo Xiao 0 11.5
  Shi Zheng Zhong Xin 0 2
  Bei Zheng Guo Zhong 0 9.5
  Pi Fu 0 7
  Shuang Yuan 0 2.5
  Zhong Zhou 0 1
  Yu Cheng 0 3.5
  Zhong Zheng Qiao 0 3
  Gongguan 0 4
  Guandu 0 9
  Dazhi 0 1
  Shipai 0 3
  Shilin 0 0.5
  Neihu 0 4
  Nangang 0 6
  Xinyi 0 2
  Wenshan 0 6.5
  Jin Mian 0 12
  Jing Shan 0 72
  Qing Tian 0 133
  Si Shou 0 5
  Jian Tan 0 2.5
  Jian Nan 0 5
  Bo Jia Guo Xiao 0 3.5
  Dong Hu Guo Xiao 0 6.5
  Zhi Shan Guo Zhong 0 2

  • Best viewed with IE 5.0 or higher with 1024 x 768 resolution.
  • Address:5F., No.2, Alley 11, Lane 391, Jhuangjing Rd., Sinyi District, Taipei City 11050, Taiwan (R.O.C.)
  • tel:886-2-8786-3119
  Taipei City My EGOV