Taipei City Disaster Prevention and Rescue Information
::: 水情訊息服務平台
民眾接收水情訊息服務平台(開新視窗)
MTSAT IR Image
 • Water Stage (Meter)
 • Water Stage Station Warning Water Stage Water Stage
  Fei-Tsui -- 165.35
  Shihzihtou 3 0.2
  Dajhih Bridge 8 0.92
  Sanying Bridge 43.6 31.02
  Sioulang Bridge 9.1 1.93 --
  Shehou Bridge 8.5 1.02
  Leng Jiao -- 531.5 --
  Die-Yu River -- 172.35 --
  Intake Weir 3.5 0.75
  Cyuchih 51.8 48.36 --
  Wudu 14.4 4.89
  Huansi Bridge -- 22.26 --
  Gancheng Bridge -- 7.6 --
  Bailing Bridge 7 0.32
  Chengmei Changshou Bridge -- -0.17
  Rueicing Bridge -- -- --
  Dingnei 25.1 20.46
  Yuan-Shan Weir -- -- --
  Gao Yi -- 431.81 --
  Hekou -- 0.15 --
  Sinhai Bridge 7.7 0.58
  Zhongzheng Bridge 8.3 1.05
  Sansia Bridge 34.1 28.45 --
  Jieshou Bridge 47.3 42.52
  Nanhu Grand Bridge 9.8 0.88
  Zhongshan Second Bridge -- 0.54
  Hou-Tsun Weir -- -- --
  Jiangbei Bridge 9.7 1.8 --
  Nuanjiang Bridge 21.9 16.06
  Floodway -- 1.22 --
  Kanggaokeng Bridge -- -- --
  Shanggueishan 65.8 56.79 --
  Sia Yun -- 247.11
  Siou Luan -- 859.8 --
  Bao Bridge 15 7.05
  Dahua Bridge 18.9 9.28
  Houtong Jieshou Bridge -- -- --
  Shi-Men Reservoir -- 239.86
  Pinglin -- 181.81
  Tudigongbi -- 0.05
  Taipei Bridge -- 0.34
  Shihmenhou Pond -- 135.73 --
  Bitan Bridge 19 12.37 --
  Chang-an Bridge 10.5 2.65
  Ganyuan Bridge 17.9 12.45
  Shenkeng Jhongjheng Bridge -- 20.14 --
  Yuansantze 63 61.39
  Yu Fong -- 683.44 --
 • Rainfall (mm/hr)
 • Rainfall Station Percipitaion Per Hour Percipitation Per Day
  Zhu Zi Hu 1 5
  Zhu Zi Hu 1 6
  Anpu 1 6.5
  Gongguan 0.5 1.5
  Guandu 0 1
  Taipei 0 1.5
  Zhong Zheng Qiao 0 2
  Shezi 0 1.5
  Dazhi 0 2.5
  Tianmu 0 0.5
  Shilin 0 2
  Neihu 0 2
  Nangang 0 1.5
  Xinyi 0 1
  Wenshan 0 2.5
  平等 0 1
  Shipai 0 0.5

  • Best viewed with IE 5.0 or higher with 1024 x 768 resolution.
  • Address:5F., No.2, Alley 11, Lane 391, Jhuangjing Rd., Sinyi District, Taipei City 11050, Taiwan (R.O.C.)
  • tel:886-2-8786-3119
  Taipei City My EGOV