Taipei City Disaster Prevention and Rescue Information
::: 水情訊息服務平台
民眾接收水情訊息服務平台(開新視窗)
MTSAT IR Image
 • Water Stage (Meter)
 • Water Stage Station Warning Water Stage Water Stage
  Cyuchih 51.8 49.02 --
  Sanying Bridge 43.6 31.04 --
  Jieshou Bridge 47.3 42.11 --
  Dahua Bridge 18.9 8.42
  Nanhu Grand Bridge 9.8 0.85
  Zhongshan Second Bridge -- 0.7
  Ganyuan Bridge 17.9 12.45 --
  Jiangbei Bridge 9.7 1.11
  Nuanjiang Bridge 21.9 15.57 --
  Hekou -- 0.35
  Sinhai Bridge 7.7 0.65
  Tudigongbi -- 0.32
  Intake Weir 3.5 1.12
  Floodway -- 1.17 --
  Wudu 14.4 4.04
  Sansia Bridge 34.1 28.43 --
  Bitan Bridge 19 12.28 --
  Shehou Bridge 8.5 0.86
  Gancheng Bridge -- 7.6 --
  Shanggueishan 65.8 56.75 --
  Dingnei 25.1 -- --
  Yuansantze 63 61.07 --
  Shihzihtou 3 0.39
  Taipei Bridge -- 0.55
  Dajhih Bridge 8 0.98 --
  Zhongzheng Bridge 8.3 0.67
  Bao Bridge 15 6.96 --
  Shihmenhou Pond -- 133.8 --
  Huansi Bridge -- 22.23 --
  Sioulang Bridge 9.1 1.84 --
  Chang-an Bridge 10.5 2.17 --
  Bailing Bridge 7 0.72
  Chengmei Changshou Bridge -- 1.19
  Shenkeng Jhongjheng Bridge -- 20.01
 • Rainfall (mm/hr)
 • Rainfall Station Percipitaion Per Hour Percipitation Per Day
  Cha Chang 1 1
  Ping Deng Guo Xiao 0.5 5
  Xi Shan 0 6
  Jing Shan 0 8
  Qing Tian 0 6.5
  Zhu Hu 0 7
  An Tai 0 5
  You Keng 0 0
  Jian Nan 0 5
  Mao Kong 0 0
  Zhong Zheng Qiao 0 0
  Zhu Zi Hu 0 5
  Anpu 0 7.5
  Taipei 0 1
  Zhu Zi Hu 0 5.5
  Hu Tian Guo Xiao 0 2.5
  Da Tun Guo Xiao 0 7
  Tao Yuan Guo Zhong 0 6.5
  Bei Tou Guo Xiao 0 4.5
  Yang Ming Kao Zhong 0 6
  Tai Ping Guo Xiao 0 3
  Min Sheng Guo Zhong 0 2.5
  Zhong Zheng Guo Zhong 0 1
  San Xing Guo Xiao 0 0
  Ger Jyh Guo Zhong 0 5
  Zhi Shan Guo Zhong 0 5.5
  Bi Hu Guo Xiao 0 2
  Dong Hu Guo Xiao 0 2
  Liu Gong Guo Zhong 0 0
  Jiu Zhuang Guo Xiao 0 0
  Shi Zheng Zhong Xin 0 0.5
  Bo Jia Guo Xiao 0 0.5
  Bei Zheng Guo Zhong 0 0
  Pi Fu 0 0
  Shuang Yuan 0 0.5
  Zhong Zhou 0 6.5
  Yu Cheng 0 1.5
  Jian Guo 0 2.5
  Fu De 0 7
  Qi Yen 0 6
  Shuang Xi 0 5
  Zhi Nan 0 0
  Jiu Zhuang 0 0
  Jiu Ru 0 0
  Yi Tsui 0 0
  Ming De 0 5.5
  Gui Zi 0 6.5
  Da Hu 0 4
  Dao Xiang 0 6.5
  Si Shou 0 0
  Jian Tan 0 3.5
  Fu Zhou 0 0
  Xian Ji 0 0
  Jin Mian 0 5.5
  Shezi 0 7.5
  Dazhi 0 2.5
  Shipai 0 6
  Tianmu 0 5.5
  Shilin 0 6.5
  Neihu 0 2
  Nangang 0 1
  Xinyi 0 1
  Wenshan 0 0.5
  平等 0 5
  Gongguan 0 0
  Guandu 0 7

  • Best viewed with IE 5.0 or higher with 1024 x 768 resolution.
  • Address:5F., No.2, Alley 11, Lane 391, Jhuangjing Rd., Sinyi District, Taipei City 11050, Taiwan (R.O.C.)
  • tel:886-2-8786-3119
  Taipei City My EGOV